Με την Εγγραφή σου θα σου δοθούν γραπτές οδηγίες και τεχνική υποστήριξη για την ομαλή σου πρόσβαση στην πλατφόρμα.!